Pielęgnacja roślin

Podłoża ogrodnicze

Aby rosnąć rośliny potrzebują światła, wody, powietrza oraz substancji pokarmowych, które czerpią z podłoża. Dlatego też tak ważne jest, aby zapewnić roślinom odpowiedni substrat dopasowany do ich wymagań.

Spis treści

  1. Wymagania glebowe roślin
  2. Uprawa w pojemnikach
  3. Torf
  4. Cechy dobrego podłoża

Wymagania glebowe roślin

Podłoża, które możemy zastosować w ogrodzie

Rośliny, które rosną w naturalnym środowisku przystosowały się do panujących w nim  warunków. Planując nasadzenia w ogrodzie najlepiej dobierać rośliny do warunków glebowych w nim panujących. Ziemię, którą mamy  w ogrodzie dobrze jest zbadać. Dowiemy się wtedy jakie ma pH, jaka jest zawartość składników pokarmowych oraz jaka jest jej struktura czy przepuszczalność. Są to ważne informacje, jeśli chcemy aby rośliny prawidłowo rosły i były atrakcyjne. Czasami zdarza się, że chcemy mieć w ogrodzie roślinę lub grupę roślin, które wymagają stworzenia im specjalnych warunków. Dotyczy to głównie podłoża, a w szczególności jego pH. Część roślin ma specjalne wymagania jeśli chodzi o odczyn podłoża. Jeśli, np. chcemy posadzić w ogrodzie wrzosy, które rosną w kwaśnej ziemi, musimy stworzyć im specjalne warunki. W tym celu wykopujemy dość duży dołek i wsypujemy do niego torf kwaśny lub podłoże do roślin kwaśnolubnych. W ten sposób, wykorzystując podłoża dostępne w sklepach ogrodniczych, przygotujemy miejsce do nasadzeń roślin, których wymagania  odbiegają od warunków glebowych panujących w naszym ogrodzie.

Uprawa w pojemnikach

Podłoża specjalistyczne do uprawy roślin doniczkowych

Olbrzymia różnorodność pojemników do uprawy roślin, różna ich wielkość, kształt i kolor oraz coraz większa popularność ukwiecania nawet najmniejszego skrawka parapetu czy balkonu spowodowała, że coraz chętniej tworzymy kompozycje z roślin doniczkowych. Jest to specyficzna uprawa, ponieważ  tak naprawdę są to sztuczne warunki dla rośliny. Dlatego tym bardziej powinniśmy zadbać o to, aby dobierać rośliny do warunków panujących, np. na naszym parapecie czy balkonie. Wybierając roślinę zwróćmy uwagę jakie lubi stanowisko. Jeśli mamy już roślinę, która zaadoptuje się do warunków otoczenia, my musimy zadbać o dobór odpowiedniego podłoża. Jest  to o tyle istotne, że niewielka ilość podłoża, która znajduje się w doniczce wpływa na prawidłowy wzrost i rozwój rośliny. Z pomocą przychodzą nam producenci podłoży ogrodniczych. W sklepach możemy zaopatrzyć się w mieszanki dostosowane do wymagań roślin. Innego podłoża będą potrzebowały kaktusy, innego storczyki a jeszcze innego warzywa czy rośliny balkonowe. Skład podłoży dostępnych w sklepach ogrodniczych oparty jest głównie na torfie. Podłoża torfowe stwarzają korzystne warunki do rozwoju korzeni, dobrze magazynują wodę, są lekkie i przewiewne, a dodatkowo są sterylne, czyli pozbawione nasion chwastów.

Torf

Torf powstaje w wyniku niepełnego rozkładu szczątków roślin

Torf powstaje w wyniku niepełnego rozkładu szczątków roślin. Proces ten zachodzi  wtedy, gdy wierzchnia warstwa gleby jest długotrwale zabagniona. W skład torfu oprócz substancji organicznej wchodzi również substancja mineralna i woda. W zależności od tego z jakiej części torfowiska dany torf pochodzi wyróżniamy jego trzy typy: torf wysoki, niski i przejściowy.

Torf wykorzystywany w ogrodnictwie może być kwaśny lub odkwaszony

Torf wysoki powstaje w miejscach, gdzie zalega uboga w składniki mineralne woda opadowa. Ma on pH 3 – 4, co wskazuje na jego duże zakwaszenie. Może mieć różny stopień rozkładu, charakteryzuje się luźną strukturą. Ma dużą zdolność do magazynowania związków pokarmowych i wody. Może być wykorzystywany do zakwaszania podłoża. W momencie, gdy w ogrodzie chcemy posadzić rośliny kwaśnolubne, ziemię w danym miejscu najlepiej przekopać z torfem kwaśnym i w tak przygotowane podłoże dopiero zasadzić roślinę. W sprzedaży dostępny jest torf wysoki, który nie został poddany żadnej obróbce, czyli kwaśny oraz torf wysoki odkwaszony. Taki torf uzyskiwany jest przez dodanie wapna lub kredy do torfu kwaśnego. Odkwaszony torf wysoki wykorzystywany jest do poprawy warunków glebowych. Torf dodany do lekkiej gleby powoduje, że staje się ona bardziej zwięzła i zatrzymuje więcej wody i składników pokarmowych. Natomiast torf dodany do gleby ciężkiej wpływa na zwiększenie jej przewiewności oraz powoduje, że gleba staje się pulchniejsza.

Torf niski powstaje, gdy teren zalewany jest przez wodę bogatą w składniki mineralne i tlen. Ma on bardzo wysokie pH, zbliżone do 7, dlatego nie może być wykorzystywany do zakwaszania podłoża.

Torf przejściowy to podłoże pomiędzy torfem wysokim i niskim. Jest bogaty w substancje odżywcze, ma kwaśny odczyn i może być wykorzystywany do zakwaszania podłoża.

Cechy dobrego podłoża

Ziemia uniwersalna może być wykorzystywana zarówno w domu jak i w ogrodzie

Jak już wcześniej było wspomniane, w sklepach ogrodniczych dostępna jest cała gama podłoży. Chcąc zasadzić roślinę w pojemniku potrzebujemy podłoże spełniające konkretne wymagania. Również sadząc roślinę w ogrodzie dobrze jest wzbogacić ziemię substratem. Dobre podłoże powinno być bogate w składniki pokarmowe, aby zapewnić roślinom dobry start. Powinno charakteryzować się również zdolnością do magazynowania wody i składników pokarmowych. Zwrócić należy uwagę, aby było odpowiednio przewiewne, by zapewnić prawidłowy rozwój korzeniom. Dobre podłoże charakteryzuje się również sterylnością, czyli brakiem nasion chwastów oraz różnych patogenów. Dlatego tak ważne jest, aby ziemia, którą chcemy wykorzystać do uprawy naszych roślin pochodziła z pewnego źródła. Wybierając podłoże zastanówmy się jak dużo roślin będziemy sadzić, aby nie magazynować niepotrzebnie rozpoczętych worków z substratem. W sprzedaży dostępne są opakowania od 5 do 80 litrów. Sadząc kilka roślin o zbliżonych wymaganiach najlepiej zastosować podłoże uniwersalne, które przygotowane jest w oparciu o mieszankę torfu wysokiego i niskiego. Jest doskonałym rozwiązaniem dla większości roślin.

Fot: PLANTA ,ISTOCK, FOTOLIA

Wybierz kategorię
Zobacz produkty
Zobacz więcej produktów

Telefon:

+48 14 63 95 500

Fax:

+48 14 63 95 501
Do góry