Pielęgnacja roślin

Wapnowanie w ogrodzie

Ogrodnicy najczęściej kupują wapno w celu odkwaszania ziemi. Jest to jak najbardziej słuszne, jednak zabieg ten nie tylko odkwasza glebę, ale poprawia jej strukturę, a także wpływa bezpośrednio na rośliny. Aby nawożenie wapnem było skuteczne, należy wykonać je w odpowiednim czasie i przy zachowaniu kilku zasad.

Spis treści

  1. Wpływ wapnia na glebę
  2. Działanie wapnia na rośliny
  3. Rodzaje nawozów wapniowych
  4. Kiedy wapnować glebę?

Wpływ wapnia na glebę

Kredę granulowaną dobrze jest rozsiewać przy użyciu siewnika ręcznego

Jednym z elementów świadczących o żyzności gleby jest jej struktura. W niej, oprócz części stałych, swoje miejsce muszą też znaleźć powietrze i woda. To trzy składniki gleby o strukturze gruzełkowatej. W przestrzeniach między gruzełkami przepływa powietrze oraz woda z rozpuszczonymi w niej składnikami. Za tworzenie się owych gruzełek odpowiedzialny jest wapń (Ca). To jedna z funkcji, jakie pełni wapń w glebie.Najczęściej wapnowanie kojarzy się z odkwaszaniem gleby. Stosujemy je na trawnikach, w sadach owocowych, na grządkach warzywnych i rabatach kwiatowych. Proces zakwaszania czyli obniżania pH gleb jest naturalny, a sprzyja temu nawożenie nawozami mineralnymi. Dlatego też tam, gdzie nie rosną rośliny kwasolubne, co cztery lata zalecane jest wapnowanie gleby.

Działanie wapnia na rośliny

Zastosowanie wapna wpływa na poprawę struktury gleby

Wapń jest pierwiastkiem ważnym dla samych roślin. Bierze udział w budowaniu ścian komórkowych, reguluje procesy metaboliczne zachodzące w roślinach, co wpływa m.in. na jakość owoców. Owoce w których jest odpowiednia ilość wapnia lepiej się przechowują. Dlatego też w przypadku roślin owocowych jakkolwiek wapnowanie jest konieczne, aby przywrócić glebie strukturę gruzełkowatą i stworzyć dogodne warunki rozwoju bryły korzeniowej, samo wapnowanie gleby nie jest wystarczającym zabiegiem. O tym również trzeba pamiętać.

Rodzaje nawozów wapniowych

Wapno nawozowe, kreda granulowana i dolomit to różne rodzaje wapna wykorzystywane w ogrodzie

Do wapnowania gleby wykorzystywane jest wapno tlenkowe, wapno nawozowe, kreda pastewna oraz dolomit. Trudno powiedzieć, jakie wapno jest najlepsze. Zależy to od wielu czynników. Nawozy te różnią się od siebie procentową zawartością wapnia i formą – pylistą albo granulowaną. Wapń występuje w postaci tlenkowej CaO i węglanowej CaOH2. Postać tlenkowa bardzo szybko jest uwalniana w glebie, dlatego też stosuje się je na glebach średnio-ciężkich i ciężkich. Niewskazane jest używanie wapna tlenkowego na glebach lekkich , gdyż może zniszczyć i tak już niewielką zawartość próchnicy w tych glebach. Na gleby lekkie polecane jest wapno węglanowe.

Kiedy wapnować glebę

Dolomit roziany na grządce odkwasi glebę i zwiększy przyswajalność pierwiastków

Na różnych forach, często zadawane jest pytanie: Kiedy wapnować glebę. W związku z tym, że wapń jest antagonistą do makroelementów – azotu (N) i fosforu (P) najlepiej wykonać jesienne wapnowanie czy nawet zimowe. Wapnowanie gleby wiosną, a szczególnie wapnowanie przed siewem, niesie ze sobą pewne zagrożenia. Dotyczy to szczególnie wapna tlenkowego. Należy pamiętać, aby kolejne pierwiastki wprowadzać nie wcześniej niż po miesiącu. W przeciwnym razie wapń zawarty w dużej ilości w glebie może zahamować ich przyswajanie  przez rośliny. Ponadto rośliny  sadzone bezpośrednio po wiosennym nawożeniu wapnem słabo się przyjmują. Również wschody z siewu są osłabione. W tym przypadku okres jednego - półtora miesiąca będzie tu odpowiedni, aby część wapnia została wykorzystana w glebie. Dopiero po tym okresie można bezpiecznie siać, sadzić, a także nawozić nawozami wieloskładnikowymi.

 

Jak widać wapnowanie gleby zasługuje na większą uwagę niż sądzi wielu ogrodników. Jego wpływ na glebę oraz rozwój roślin ma niebagatelne znaczenie. Dlatego stosowanie wapna wymaga staranności, a wyniki będzie można zaobserwować w bujnym rozwoju roślin oraz wykształconych, wybarwionych i dobrze przechowujących się owocach.

 

Wybierz kategorię
Zobacz produkty
Zobacz więcej produktów

Telefon:

+48 14 63 95 500

Fax:

+48 14 63 95 501
Do góry