Nawożenie roślin

Co to obornik naturalny, a co organiczny

Bardzo często wielu początkujących ogrodników zastanawia się, co lepsze: obornik naturalny czy organiczny. Które to są nawozy naturalne, a które organiczne, bo często na opakowaniu obornika jest napisane: nawóz organiczny, a czasem (błędnie) nawóz naturalny. Który jest najlepszy dla roślin? Ten tekst wyjaśni te wątpliwości.

Spis treści

  1. Co to jest obornik, gnojówka, gnojowica
  2. Guano
  3. Zawartość składników pokarmowych w nawozach
  4. Nawozy organiczne
  5. Dlaczego stosowanie nawozów naturalnych i organicznych jest potrzebne
  6. Zalety i wady nawozów naturalnych
  7. Zalety nawozów granulowanych
  8. Wybór nawozu organicznego

Co to jest obornik, gnojówka, gnojowica

Nawóz naturalny pozyskuje się bezpośrednio od zwierząt hodowlanych

Nawozem naturalnym nazywamy materiał pochodzący bezpośrednio od zwierząt, najczęściej gospodarskich. To kał bydlęcy, koński, świński, owczy, króliczy, kurzy. Może być w czystej postaci lub zmieszany ze ściółką: słomą, trocinami. Jego postać jest stała w przeciwieństwie do gnojówki, która jest moczem tych zwierząt zbieranym do przyoborowych zbiorników. Z czystą gnojówką mamy do czynienia najczęściej w przypadku bydła. Trzecim rodzajem nawozu pochodzącego od zwierząt jest gnojowica pochodząca z obór i chlewni bezściółkowych – jest to połączona w półpłynną masę gnojówka z kałem zwierząt.  

Guano

W poprzednim akapicie obornik określono, jako nawóz najczęściej pochodzący od zwierząt gospodarskich. Otóż m.in. w Peru, Chile pozyskiwane jest guano. To nawóz pochodzący od dziko żyjących ptaków: kormoranów, pelikanów, a także nietoperzy. W przypadku ptaków w miejscach ich gromadzenia się buduje się żerdki, umożliwiające im odpoczynek. W zamian za to zwierzęta pozostawiają po sobie obornik, którego warstwy, co kilka lat są zbierane. W Europie guano najczęściej można było spotkać w centrach ogrodniczych w formie rozcieńczonej – w butelkach. Jednak coraz rzadziej jest ono dostępne, gdyż jakkolwiek jest to nawóz ekologiczny, organizacje ekologiczne protestowały przeciw sprzedaży go na duże odległości, gdyż korzyści uzyskane ze stosowania guana są mizerne w stosunku do strat spowodowanych wykorzystaniem materiałów opakowaniowych oraz paliwa zużytego do transportu na tak duże odległości. Te same właściwości posiadają nawozy organiczne wytwarzane z pomiotu ptasiego na miejscu, a dostęp do „surowca” ma każdy kraj.

Zawartość składników pokarmowych w nawozach

Naturalny obornik kurzy może być niebezpieczny dla roślin

Do najważniejszych nawozów zaliczmy obornik bydlęcy, koński, pochodzący od trzody chlewnej oraz pomiot ptasi - kurzy. Od niedawna na rynku ogrodniczym można spotkać nawóz owczy, króliczy. W kwestii ich składu, różni się on nie tylko ze względu na gatunek zwierzęcia, od którego pochodzi, ale nawet od sposobu chowu oraz żywienia tych zwierząt. Inny skład będzie miał nawóz pochodzący od krów, które wychodzą na pastwisko, a inny od tych, które całe życie spędzają w oborze. Inny będzie od zwierząt żywionych paszami naturalnymi, a inny tam, gdzie używa się pasz treściwych. Nie bez znaczenia jest tez rodzaj zastosowanej w oborze, stajni czy chlewni ściółki. Inny będzie obornik z obory głębokiej, inny z płytkiej. W przypadku nawozu pobranego z pryzmy obornikowej jego dokładny skład jest nieznany. Oczywiście pewne jest, że zawiera potrzebne roślinom składniki pokarmowe, ale ile i czego dokładnie, nie wiadomo. Jedno jest znane w świecie ogrodniczym, jeśli chodzi o nawozy naturalne – nawóz kurzy bezpośrednio z kurnika może zaszkodzić roślinom. Badania dowiodły, że jako jedyny z nawozów naturalnych może posiadać wysoką zawartość azotu. Może to doprowadzić do sytuacji, że zacznie on szkodzić roślinom. Dlatego też pomiot ptasi; od kur, gołębi, indyków, powinno się stosować po roku składowania. W przypadku nawozów naturalnych istotna jest wilgotność. Do nawozów, które mają najmniej wilgoci zaliczamy pomiot ptasi i obornik koński, są to tak zwane nawozy ciepłe. Więcej wody będzie miał nawóz bydlęcy, więc będzie zimniejszy. Najzimniejszym nawozem jest obornik świński.

Nawozy organiczne

W przypadku oborników, nawozy organiczne to nic innego, jak przetworzone nawozy naturalne. Poddane procesowi suszenia i granulacji stają się materiałem o wiele wygodniejszym w stosowaniu niż nawozy naturalne. Granulacja sprawia również, że dawka takiego nawozu jest relatywnie mniejsza niż naturalnego, a samo dawkowanie o wiele łatwiejsze. Dla osób wrażliwych na zapach istotnym jest to, że suche oborniki granulowane mają bardzo słaby zapach. Na opakowaniach nawozów organicznych opisany jest skład, czyli zawartość składników pokarmowych, czyli makro i mikroelementów, co w przypadku nawozów naturalnych jest zagadką.

Dlaczego stosowanie nawozów naturalnych i organicznych jest potrzebne

Powód, dla którego stosujemy nawozy naturalne i organiczne to poprawienie struktury gleby. Obecne oczekiwania, aby z małego obszaru uzyskać obfity plon skłania producentów żywności do stosowania nawozów mineralnych o wysokim składzie pierwiastków, potrzebnych do intensywnego wzrostu i rozwoju roślin. Nawozy mineralne dostarczają dużą ilość składników pokarmowych, ale równocześnie niekorzystnie wpływają na strukturę i pH gleby, powodując jej zakwaszenie. Jakkolwiek istotne jest dostarczanie składników pokarmowych roślinom, to nie mniej ważne jest stworzenie dogodnych warunków ich rozwoju. To właśnie jest zadanie nawozów naturalnych i organicznych, czego nie zrobi żaden nawóz mineralny.

Zalety i wady nawozów naturalnych

Największą zaletą nawozów naturalnych jest ich niska cena i ew. dostępność. Do wad można by zaliczyć większe dawkowanie, niż granulatów i dłuższy rozkład materii. Dlatego nawożenie nawozami naturalnymi stosujemy jesienią. Określa się, że czas butwienia składników stałych, zawartych w nawozach, to około trzy miesiące. Poza tym, aby zapobiec utracie azotu, nawozy muszą zostać przekopane z ziemią zaraz po rozrzuceniu na polu. Jeśli nawóz nie został przebadany, jego dokładny skład jest nieznany.

 

Zalety nawozów granulowanych

Zaletami nawozów granulowanych są: relatywnie niższe dawkowanie niż naturalnych, łatwość implementacji, brak mocnego zapachu, dostępność nawet w miastach oraz skład wypisany na opakowaniu. Szybciej się rozkłada niż naturalny, można go również stosować w formie płynnej, po rozpuszczeniu w wodzie. Tak jak nawóz naturalny, po rozrzuceniu na polu należy go przekopać z ziemia, aby zapobiec stratom azotu.

Wybór nawozu organicznego

Wielu ogrodników zastanawia się i zadaje pytanie: który nawóz organiczny granulowany jest najlepszy? Czasem można spotkać zwolenników nawozu tylko od jednego gatunku zwierząt, gdyż według nich to on ma najlepszy skład, optymalny dla roślin. Jeśli chodzi o nawozy granulowane, proces suszenia powoduje, że nawozy te są bardzo podobne. Omawiana już tzw. „ciepłota”, która ma duże znaczenie w przypadku nawozów naturalnych, tutaj nie występuje. Zawartość składników pokarmowych jest na podobnym poziomie, więc każdy nawóz, w takim samym stopniu, spełni swoje zadanie. W zależności od źródła pobierania surowca, czyli nawozu naturalnego, nawet w obrębie tego samego gatunku zwierząt, skład granulatów jest różny. Dlatego też własne przekonanie może być najlepszą przesłanką, który nawóz wybrać.

Wybierz kategorię
Zobacz produkty
Zobacz więcej produktów

Telefon:

+48 14 63 95 500

Fax:

+48 14 63 95 501
Do góry